ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอพักนักเรียน ขนาดพื้นที่ใช้สอย ไม่ต่ำกว่า 630 ตารางเมตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 3000000
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :