ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลครุภัณฑ์
สรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ เลข สผ. รายการ
1 047/2563 ครุภัณฑ์โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้
2 051/2563 ครุภัณฑ์โต๊ะรับแขกวงรีรูปไข่ พร้อมเก้าอี้
3 056/2563 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ (โต๊ะกาแฟ+เก้าอี้สีๆสำหรับ นร.)
4 070/2563 ครุภัณฑ์โต๊ะวางคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้
5 101/2563 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ (งานพัสดุ)
6 113/2563 ครุภัณฑ์ตู้เอกสารบานเลื่อนทรงสูง+ทรงเตี้ย ขนาด 1.20 ซม.
7 115/2563 ครุภัณฑ์ เครื่องสแกนเนอร์ งานโครงการพิเศษ
8 122/2563 ครุภัณฑ์ชั้นวางหนังสือพิมพ์
9 187/2563 ครุภัณฑ์ แท่นอัดขนาด 30 ตัน+ชุดทดสอบปั้มหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล 8000Psi
10 190/2563 ครุภัณฑ์ (ตู้เหล็ก+ชั้นวางอุปกรณ์+รถเข็นอาหาร) แผนกการโรงแรม
11 199/2563 ครุภัณฑ์เครื่องกดน้ำ
12 203/2563 ครุภัณฑ์ (เครื่องเลื่อยรัศมี+กบไฟฟ้า+ทิมเมอร์) แผนกช่างก่อสร้าง
13 214/2563 ครุภัณฑ์ (เครื่องซีนสูญญากาศ+เครื่องบดสับเนื้อ+เครื่องปั่น) แผนกอาหารฯ
14 266/2563 ครุภัณฑ์ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Movable Virtual Class Room)
15 349/2563 ครุภัณฑ์ (เก้าอี้+โต๊ะเอนกประสงค์)
16 372/2563 ครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือกลพร้อมอุปกรณ์ แผนกช่างเทคนิคพื้นฐาน
17 428/2563 ครุภัณฑ์ (โต๊ะพับ+ซิ้งค์ล้างจาน+ชั้น+เตาแก๊ส+ถังแก๊ส+ตู้แช่) แผนกอาหารฯ
18 442/2563 ครุภัณฑ์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ + โต๊ะ/เก้าอี้ 18 ชุด ) แผนกคอมพิวเตอร์
19 466/2563 ครุภัณฑ์ชุดเครื่องทดสอบคอนกรีต+บดอัดดิน+ความหนาแน่นของดิน แผนกช่างก่อสร้าง
20 471/2563 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 18 ชุด ห้องสมุด
21 472/2563 ครุภัณฑ์ โต๊ะพับ 38 ตัว +เก้าอี้ 76 ตัว (ช่างไฟฟ้า+ช่างก่อสร้าง) 
สรุปรายการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่ เลข สผ. รายการ
1 090/2563 จ้างเหมาบริการต่อเติมโรงจอดรถนักเรียน
2 388/2563 จ้างเหมาบริการเทพื้นช่างยนต์
3 415/2563 จ้างเหมาบริการปรับปรุงปูกระเบื้องอาคารศูนย์วิทยบริการ
4 417/2563 จ้างเหมาบริการทำป้ายชื่อวิทยาลัย
5 429/2563 จ้างเหมาบริการปรับปรุงต่อเติมโรงอาหาร
6 458/2563 จ้างเหมาบริการกั้นห้องเรียนทฤษฎี แผนกช่างไฟฟ้า-ช่างก่อสร้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 75.13 KB