ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สร้างรั้ววิทยาลัยขนาดพื้นที่ 2,170 เมตร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 2903770
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
สร้างรั้ววิทยาลัยขนาดพื้นที่ 2,170 เมตร