ภาพกิจกรรม
ประชุมการจัดทำแผนการเรียนรู้ นร.ทวิศึกษา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้ นายสมพงศ์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายกุณช์กชนันท์ เพชรพิพัชรกุล ผู้ช่วยงานพัฒนาหลักสูตรฯ จัดการประชุมตรวจสอบรายวิชาตามโครงสร้างแผนงานหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาวิชาการโรงแรม ของนักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม A101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 2565,09:13   อ่าน 26 ครั้ง