ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
วันที่  23  มกราคม  2566
ดร.กมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้ 
นายชรินทร์  บุญล้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ และคณะครู  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3,4, และ 5 ในระดับชั้น ปวช.2 - ปวส.1 เพื่อเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณานักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี (บัญชีรอง) สนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียน นักศึกษา อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราเรียนต่อต่ำ ได้มีโอกาสเรียนต่อจนจบระดับปริญญาตรี  ณ  พื้นที่อำเภอชะอำ จังหวังเพชรบุรี และพื้นที่อำเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,09:59   อ่าน 17 ครั้ง