ภาพกิจกรรม
ประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถภาพสูง
วันที่  23  มกราคม  2566 
ดร.กมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปัจจุบันสู่อนาคตการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสมรรถภาพสูง  เพื่อพัฒนาประเทศ “สื่อสาร ส่งเสริม สู่การปฏิบัติ ” ภาคกลาง ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร  ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 2566,13:43   อ่าน 17 ครั้ง