ภาพกิจกรรม
ประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
วันที่  9  มีนาคม 2566  
ดร.กมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒  พร้อมด้วยนายสมพงศ์  กาศเกษม รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ ,หัวหน้างานวัดผลและประเมินผลและหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมประชุมพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2565  เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผลการเรียน   ณ ห้องประชุม  A 209  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2566,13:24   อ่าน 179 ครั้ง