ภาพกิจกรรม
พิธีเปิดโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายและขยายความร่วมมือทางการศึกษา ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา
วันที่ 15 มีนาคม 2566
ดร.กมลวรรณ เชาว์ช่างเหล็ก ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ มอบหมายให้ นายสมพงศ์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการเชื่อมโยงเครือข่ายและขยายความร่วมมือทางการศึกษา ลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา โดยมี นายชรินทร์ บุญล้อม รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ กล่าวรายงาน และมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 11สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย,โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗,โรงเรียนป่าเด็งวิทยา,โรงเรียนวัดไทรทอง,โรงเรียนบ้านนายาง(วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์),โรงเรียนมาบปลาเค้า,โรงเรียนวัดตาลกง(ธรรมศรียาทร),โรงเรียนบ้านหุบกะพง,โรงเรียนหนองเผาถ่าน และโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา โดยมีผู้บริหารของแต่ละสถานศึกษา เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันและมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม A102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2566,08:17   อ่าน 21 ครั้ง