ภาพกิจกรรม
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
วันที่  16  พฤษภาคม 2566 
นายจาตุรันต์ วัฒนประทีป รองผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 7 คน โดยมี ดร.กมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็กผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒  เป็นประธานกรรมการการประเมิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมรับฟังการประเมิน ณ  ห้องประชุม A 209 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2566,09:48   อ่าน 98 ครั้ง