ประกาศ
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและนักการภารโรง (อ่าน 34) 02 มิ.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 38) 27 พ.ค. 65
ประกาศการรายชื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (อ่าน 56) 25 พ.ค. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ (อ่าน 69) 18 พ.ค. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 69) 17 พ.ค. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 65) 10 พ.ค. 65
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 85) 09 พ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน - นักศึกษารอบปกติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 83) 26 เม.ย. 65
ประกาศ เรื่องรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 111) 07 เม.ย. 65
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 144) 29 มี.ค. 65
ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ (อ่าน 128) 24 มี.ค. 65
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒ (อ่าน 135) 24 มี.ค. 65
ประกาศผลผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร (อ่าน 122) 24 มี.ค. 65
ประกาศ ผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ (อ่าน 127) 24 มี.ค. 65
การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา รอบโควต้าพิเศษ (อ่าน 180) 11 มี.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 130) 11 มี.ค. 65
ประกาศกำหนดแนวทางการซ่อมกิจกรรมประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 127) 10 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน-นักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และมอบตัว เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช.ปวส.(รอบพิเศษ) (อ่าน 171) 10 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่องประกวดราคาชื้อชุดปฏิบัติการครัวร้อนด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์{e-bidding) (อ่าน 145) 01 มี.ค. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรีย (อ่าน 173) 22 ก.พ. 65
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 170) 22 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 176) 18 ก.พ. 65
ประกาศเรื่องการเปิดภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา2564 (อ่าน 172) 09 ก.พ. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 172) 03 ก.พ. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 185) 03 ก.พ. 65
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 198) 20 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อห้องประชุมทันสมัยสู่คุณภาพมาตรฐาน (อ่าน 281) 04 ธ.ค. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาชื้อห้องเรียนทันสมัย สำหรับการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 280) 04 ธ.ค. 64
ประกาศสรรหากรรมการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ๒.2564 (อ่าน 282) 25 พ.ย. 64
ประกวดราคาซื้อห้องเรียนทันสมัยสำหรับการจัดการเรียนการสอน (Smart IT) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส (อ่าน 308) 19 พ.ย. 64
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดห้องประชุมทันสมัยสู่คุณภาพมาตรฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- biddi (อ่าน 296) 19 พ.ย. 64
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 341) 12 พ.ย. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 302) 12 พ.ย. 64
ประกาศการอาชีพวังไกลกังวล ๒ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ (อ่าน 332) 10 พ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษสอนสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 308) 10 พ.ย. 64
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 326) 02 พ.ย. 64
กำหนดแนวทางการตัดการเรียนการสอน ถาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 266) 29 ต.ค. 64
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 285) 28 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว (อ่าน 254) 26 ต.ค. 64
ประกาศการรับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอนและเจ้าหน้าที่ (อ่าน 309) 19 ต.ค. 64