ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกนักเรียนทุน โครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 (อ่าน 14) 25 พ.ค. 66
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 7 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 69) 27 เม.ย. 66
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ระดับปวช.1 และปวส.1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 61) 24 เม.ย. 66
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 80) 21 เม.ย. 66
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 119) 03 เม.ย. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (อ่าน 112) 28 มี.ค. 66
ผลการซ่อมกิจกรรม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 156) 24 มี.ค. 66
เชิญชวนบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 146) 20 มี.ค. 66
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน (อ่าน 185) 20 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 114) 20 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียน นักศึกษา มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลซ่อมกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 151) 15 มี.ค. 66
ประกาศผลกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2565 (อ่าน 110) 14 มี.ค. 66
ประกาศเรื่อง การเปิดสอน และรายวิชาสอน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 171) 10 มี.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปวช. และปวส.(รอบปกติ) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 155) 10 มี.ค. 66
กำหนดการและแนวทางซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 125) 03 มี.ค. 66
ประกาศเรื่องกำหนดการเปิดสอน รายวิชา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 122) 25 ก.พ. 66
ประกาศแจ้งนักเรียน นักศึกษาเรื่องกำหนดการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 126) 25 ก.พ. 66
ประกาศแจ้งนักเรียนชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ทุกคนเข้าไปปรับปรุงข้อมูลที่ www.v-cop.go.th (อ่าน 123) 23 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาคารสถานที่จำนวน1อัตรา (อ่าน 113) 23 ก.พ. 66
ประกาศเรื่องกำหนดการประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 136) 14 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาคาร-สถานที่ (อ่าน 128) 08 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และมอบตัว เข้าศึกษาต่อประเภทนักเรียน นักศึกษาโควตา (รอบที่ 3) (อ่าน 195) 02 ก.พ. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3,4,และ 5 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 429) 26 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๓,๔และ ๕ (อ่าน 141) 22 ม.ค. 66
ประกาศการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3,4 และ 5 (อ่าน 156) 17 ม.ค. 66
งานวิจัยการศึกษาความพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2 (อ่าน 224) 21 ธ.ค. 65
การตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษาประจำปี 2565 20/12/65 เวลา 08.30 - 12.30น.อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อ่าน 206) 16 ธ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสถานพยาบาลจัดตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา (อ่าน 201) 13 ธ.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และมอบตัว เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ปวช.และ ปวส. (อ่าน 271) 02 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตร (อ่าน 285) 18 พ.ย. 65
ประกาศอัตราการเก็บเงินบำรุงการศึกษา และค่ากิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 287) 18 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd (อ่าน 237) 15 พ.ย. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบโมดูลและการขับเคลื่อน ด้วยวิธีป (อ่าน 253) 14 พ.ย. 65
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์กำลังแบบโมดูลและการขับเคลื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก (อ่าน 344) 31 ต.ค. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 317) 27 ต.ค. 65
ประกาศเชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ กำลังแบบโม (อ่าน 270) 12 ต.ค. 65
ประกาศเรื่อง เลื่อนกำหนดการลงทะเบียนรายวิชา (ล่าช้า) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 284) 11 ต.ค. 65
ประกาศผลซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 273) 11 ต.ค. 65
ประกาศเรื่อง เลื่อนเวลาเปิด - ปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 270) 11 ต.ค. 65
ประกาศแจ้งเรื่องการผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2566 (อ่าน 281) 10 ต.ค. 65